Земеделие и качество на живот

Наш приоритет е позиционирането на България като "Градината" и "Аптеката" на Европа и възраждане на земеделието като приоритетен отрасъл с голяма социална значимост и експортен потенциал.

1. Стимулиране на отглеждането на култури с висока добавена стойност за сметка на монокултурното земеделие и въвеждане на минимални квоти, с които тези култури да присъстват на пазара.

 

2. Възраждане на традиционните за нашия природно-географски потенциал поминъци и насърчаване на земеделието по региони според климатичните дадености и почвените заложби.

 

3. Произвеждане на качествени, чисти и разпознаваеми на чуждия пазар храни и превръщане на България в лидер в биопроизводството като основен стопански отрасъл с висока доходност.

4. Въвеждане на устойчиви начини за отглеждане на житни култури, "No-Till" технологии и други щадящи почвата земеделски практики. Оформяне на природни "буфери".

5. Създаване на звено за безплатни консултации и експертиза от квалифицирани агрономи за всички желаещи земеделци.

6. Реформиране на процедурите и методите за усвояването на субсидии – въвеждане на субсидии, които се изплащат на базата на реализираната на пазара продукция и платените дължими данъци, а не на декар земя.

7. Стимулиране и подкрепа на дребните фермери и на жизнени фамилни стопанства чрез гарантиране на минимални изкупни цени за продукцията. 

8. Стимулиране на малките собственици на земя да се сдружават в кооперации и/или създаване на кооперации с държавна помощ, в които собствениците да имат възможност да участват, с цел по-лесно пласиране на стоките, спестяване на разходи, споделено ползване на експертиза, скъпа механизация и др.

9. Определяне на стандарти за вносните стоки, елиминиране на двойния стандарт при храните и налагане на строги санкции за неизпълнение.

10. Създаване на държавен стандарт за гарантиране на качеството в три степени - "Произведено в България", "Произведено по устойчив начин", "Биопроизводство" и осъществяване на строг мониторнг върху продуктите. 

11. Въвеждане на задължителна квота от минимум 50% за търговските обекти (вкл. чуждите търговски вериги) за продажбата на български селскостопански продукти със специално място за дребните производители.

12. Стартиране на поредица от инициативи с държавно участие за производството на фармацевтични продукти и екстракти от български лечебни билки.

 

13. Развитие на морското земеделие и затваряне на цикъла в производството на миди, скариди и риба.

14. Държавна политика за възраждане на българското село чрез създаване на условия за урбанизирането му и привличането на хора от градовете с цел живеене или работа.

"В България имаме дългогодишна традиция във фармацията. И не само това. България се намира на трето място в света по наличие на лечебни билки, след Индия и Мексико. Имайте предвид, че лечебните билки не са само основата на хомеопатията, но често са част от съставките на традиционната медицина..."

Прочети повече

"Хиляди учени в цял свят в момента мислят как да произведем протеини, за да изхраним населението. Скоро ще станем 10 милиарда. Няма как да стане с прасета и пилета. България има уникалните условия за Sea Farming – земеделие в морето..."

Прочети повече