„България ме смаза от пръв поглед с нейната красота. Изумително разнообразие. Каква красива природа! Толкова много възможности, такъв огромен потенциал. Всичко ви е дадено. Да знаете.“
- Патрик Смитьойс